Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

Quy định sử dụng

Hải Nhân thiết lập những quy định sử dụng này với mục đích bảo đảm tài nguyên hệ thống luôn sẵn sàng ở mức cao cũng như tính minh bạch về mặt pháp lý

Quyền riêng tư

Hải Nhân cam kết giữ bí mật/ không chia sẻ/ không bán đối với toàn bộ thông tin của bạn bao gồm thông tin liên hệ, nội dung website, nội dung email.