Điều khoản dịch vụ

Quy định sử dụng

Hải Nhân thiết lập những quy định sử dụng này với mục đích bảo đảm tài nguyên hệ thống luôn sẵn sàng ở mức cao cũng như tính minh bạch về mặt pháp lý nhằm đem lại chất lượng dịch vụ cao nhất cho tất cả khách hàng. Bạn vui lòng đọc kỹ bản quy định sử dụng này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Phạm vi áp dụng
Quy định sử dụng này áp dụng trong phạm vi các dịch vụ của Hải Nhân.

2. Ngưng cung cấp dịch vụ:
Hải Nhân sẽ ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất cứ chi phí nào cũng như không chịu bất cứ trách nhiệm nào trong các trường hợp sau:

2.1. Khách hàng vi phạm các quy định của Luật Công nghệ Thông tin. 

2.2. Sử dụng dịch vụ để phục vụ cho các mục đích vi phạm pháp luật Việt Nam.

2.3. Sử dụng dịch vụ để gửi thư rác (spam, bulk email).

2.4. Sử dụng dịch vụ để tấn công, phá hoại website/ máy chủ/ hệ thống khác.

2.5. Lưu trữ/ cài đặt/ sử dụng các phần mềm bất hợp pháp/ gây quá tải/ phá hoại/ đánh cắp thông tin trên hệ thống.

2.6. Thực hiện/ khuyến khích/ tổ chức các hành vi hack/ crack/ đột nhập/ tấn công hệ thống.

2.7. Không thanh toán các chi phí đúng hạn.

3. Hoàn tiền:
Hải Nhân sẽ hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

3.1. Khách hàng yêu cầu hủy dịch vụ trong thời hạn 30 ngày kể từ lúc bắt đầu đăng ký sử dụng dịch vụ - chỉ áp dụng cho dịch vụ web hosting.

3.2. Hải Nhân không tiếp tục cung cấp dịch vụ.

4. Dữ liệu
Hải Nhân cam kết thực hiện chính sách sao lưu (backup) hằng ngày đối với toàn bộ dữ liệu để dành cho trường hợp phục hồi dữ liệu khi có các sự cố về phần cứng / bị hack hoặc theo yêu cầu. Tuy nhiên Hải Nhân sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác cũng như những thiệt hại do mất / hư hỏng dữ liệu.

5. Các sự cố
Hải Nhân cam kết giải quyết các sự cố ảnh hưởng đến việc truy cập, sử dụng các dịch vụ trong thời gian chậm nhất là 24 giờ ngoại trừ các trường hợp bất khả kháng hoặc nằm ngoài phạm vi điều hành / kiểm soát của Hải Nhân.

6. Giới hạn trách nhiệm
Bạn chấp nhận rằng trong mọi trường hợp Hải Nhân sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hay mang tính hệ quả khi dịch vụ bị gián đoạn hay có sự cố.

7. Các thay đổi
Hải Nhân có toàn quyền thay đổi, hiệu chỉnh, cập nhật, thêm vào các quy định này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

8. Sự đồng ý
Nếu bạn sử dụng dịch vụ của Hải Nhân, Hải Nhân xem như bạn đã đọc, hiểu & đồng ý với các quy định sử dụng này.