Hướng dẫn

Hướng dẫn

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng email

Trang này cung cấp các link hướng dẫn cài đặt, sử dụng cần thiết cho bạn khi bắt đầu sử dụng các dịch vụ hosting của chúng tôi.

Quản trị các địa chỉ email trong tên miền của bạn

Đăng nhập bằng tài khoản email có quyền quản trị của bạn. Thông tin này sẽ được Hải Nhân cung cấp cho bạn, bao gồm địa chỉ email & mật khẩu.

Đổi mật khẩu địa chỉ email

Đổi mật khẩu địa chỉ email được cung cấp bởi Hải Nhân. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi trong trường hợp không nhớ mật khẩu hiện tại.

Hướng dẫn sử dụng Web-mail

Hướng dẫn sử dụng Web-mail cho dịch vụ email của Hải Nhân. Web-mail là trang web để bạn có thể truy cập & sử dụng hộp thư điện tử của bạn mà không cần sử dụng một phần mềm Email.

Sửa đổi thông số trên iPhone, iPad với bảo mật SSL

Hướng dẫn sửa đổi các thông số trên iPhone, iPad để sử dụng SSL, giúp bảo mật trong quá trình gửi nhận email