Về chúng tôi

Vì cộng đồng

Hải Nhân luôn sẵn sàng tài trợ cho các dự án thông tin vì cộng đồng bằng các tài nguyên & nguồn lực sẵn có. Nếu bạn đang thực hiện các dự án thông tin thỏa mãn điều kiện dưới đây:

1. Phi lợi nhuận - Phi chính trị.

2. Dự án có mục đích vì cộng đồng:

  • Của các tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ.
  • Giúp cải thiện cuộc sống, giảm nghèo.
  • Trợ giúp các đối tượng đặc biệt cần quan tâm của xã hội.
  • Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em.
  • Bảo vệ & gìn giữ môi trường.

3. Mức tài trợ:

  • Dịch vụ Web hosting, Email hosting: 100%
  • Dịch vụ Thiết kế web, phần mềm: 30%

Một số dự án:

Chúng tôi hạnh phúc khi được chung tay góp sức với bạn vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Xin đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.